LEGEAK ETA ARAUDIAK

Elkartearen estatutuak:
1. Euskotrenen sorrerako dekretua881.57 KB
2. Euskotrenen sorrerako dekretuaren lehen aldaketa53.73 KB
3. Euskotrenen sorrerako dekretuaren bigarren aldaketa15.16 KB
4. Euskotrenen sorrerako dekretuaren hirugarren aldaketa52.03 KB
5. Euskotrenen sorrerako dekretuaren laugarren aldaketa46.19 KB
6. Azpiegituren aktibo dekretua134.6 KB
Estatutuak (zirriborro bategina)248.68 KB
Sozietateak:
Kapital Sozietateen RDL 1/2010 Legea2.65 MB
Garraioak:
1. Trenbide Sektoreko 38/2015 legea608.47 KB
2. Trenbide sektorearen RD2387/2004 araudia1.1 MB
3. Lurraldearen Garraioari buruzko 16/1987 Legea2.27 MB
4. Lur garraioen antolakuntza 1211/1990 araudia6.79 MB
5. 16/87ko Lur Garraioen araudia aldatzen duen 9/2013 Legea335.27 KB
6. Lur Merkantzien Garraioari buruz 15/2009 Legea248.59 KB
7. Bidaiarien Garraioari buruzko 4/2004 Legea228.92 KB
8. 1370/2007 Errege Dekretua, Trenbide eta errepideen garraio publikoko zerbitzuen 1370/2007 buruzko araudi europarra111.54 KB
9. Bidaiarien errepide garraioko 51/2012 Euskadi araudia291.87 KB
10. Eusko-Trenbideak-Ferrocarriles Vascos S.A. ren zirkulazio araudia352.9 KB
11- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/2338 araudia (2016ko abenduaren 14an)361.91 KB
Kontratuak:
1. 9/2017 Legea, Sektore Publikoen Kontratuei buruzkoa1.32 MB
2. Sektore berezietako kontratazio prozedurei buruzko 3/2020 legea9.59 MB
Datu pertsonalen babesa:
1. ERREGELAMENDUA (EU) 2016-671.46 MB
2. Datu Pertsonalen Babeserako 3/2018 Lege Organikoa587.84 KB
Gardentasuna:
1. Gardentasunari, informazio publikoa eta gobernu onaren sarbidearen abenduak 9aren 19/2013 Legea253.43 KB
Bestelakoak-Ingurumena eta jasangarritasuna:
Ingurumen Erantzukizunaren 26/2007 Legea154.94 KB
Euskal Herriko Ingurumenaren Babeserako 3/1998 Legea223.55 KB
Bestelakoak-berdintasuna:
Berdintasun-Euskadi 4/2005 legea276.82 KB
Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorraren inguruko 3/2007 Lege Organikoa807.99 KB